Medzinárodnoprávna zodpovednosť za škodlivé dôsledky činností, ktoré nie sú medzinárodným právom zakázané

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2013-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 12. 2013
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 919 kB

Juraj Jankuv

In: Societas et iurisprudentia • 2013 • ročník 1 • číslo 1 • strany 85-132 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Cieľom tejto štúdie je teoreticky vymedziť inštitút zodpovednosti za škodlivé dôsledky činností, ktoré nie sú medzinárodným právom zakázané, identifikovať rozdiely medzi týmto inštitútom a inštitútom zodpovednosti za protiprávne správanie, načrtnúť historický vývoj pravidiel v oblasti zodpovednosti za škodlivé dôsledky činností, ktoré nie sú medzinárodným právom zakázané, analyzovať relevantné kodifikačné aktivity Komisie OSN pre medzinárodné právo, preskúmať súvisiace zmluvné úpravy týkajúce sa zodpovednosti štátov, ako aj súvisiace zmluvné úpravy zakotvujúce občianskoprávnu zodpovednosť operátorov jednotlivých činností. Uvedené analýzy sú základom pre sumarizáciu najdôležitejších čŕt medzinárodnoprávneho inštitútu zodpovednosti za škodlivé dôsledky činností, ktoré nie sú medzinárodným právom zakázané.

Kľúčové slová: Medzinárodné právo verejné; zodpovednosť štátov; zodpovednosť operátorov; škoda; škodlivé dôsledky činností nezakázaných medzinárodným právom; kozmický priestor; jadrová energia; životné prostredie; morské právo; nakladanie s odpadmi.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2013/01/SEI-2013-01-Studies-Jankuv-Juraj.pdf

Bibliografická citácia

JANKUV, J. Medzinárodnoprávna zodpovednosť za škodlivé dôsledky činností, ktoré nie sú medzinárodným právom zakázané. Societas et iurisprudentia [online]. 2013, roč. 1, č. 1, s. 85-132 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2013-01/medzinarodnopravna-zodpovednost-za-skodlive-dosledky-cinnosti-ktore-nie-su-medzinarodnym-pravom-zakazane/.