Faktický pracovný pomer

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2014-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 12. 2014
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 677 kB

Helena Barancová

In: Societas et iurisprudentia • 2014 • ročník 2 • číslo 4 • strany 19-31 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Predložená štúdia sa zameriava na aktuálnu problematiku faktického pracovného pomeru. Autorka sa vo svojom výklade osobitne sústreďuje na nasledujúce kľúčové oblasti: pojem faktický pracovný pomer; neplatnosť pracovnej zmluvy; zahraničné úpravy faktického pracovného pomeru; právne následky výkonu práce na základe neplatnej pracovnej zmluvy; vyporiadanie právnych nárokov pri tzv. faktickom pracovnom pomere; ako aj ukončenie faktického pracovného pomeru.

Kľúčové slová: Pracovný pomer; faktický pracovný pomer; pracovná zmluva; neplatnosť právnych úkonov; relatívna neplatnosť právnych úkonov; neplatnosť pracovnej zmluvy; zavinenie zamestnanca; spôsob ukončenia faktického pracovného pomeru; náhrada škody; pracovnoprávna zodpovednosť; ochranná funkcia pracovného práva; Nemecko; Rakúsko; Slovenská republika.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2014/04/SEI-2014-04-Studies-Barancova-Helena.pdf

Bibliografická citácia

BARANCOVÁ, H. Faktický pracovný pomer. Societas et iurisprudentia [online]. 2014, roč. 2, č. 4, s. 19-31 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2014-04/fakticky-pracovny-pomer/.