Prehľad vedeckých podujatí organizovaných Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave do konca roka 2015

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2015-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: informácia
  • Jazyk príspevku: angličtina/slovenčina
  • Publikované: 31. 3. 2015
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 555 kB

Tomáš Strémy

In: Societas et iurisprudentia • 2015 • ročník 3 • číslo 1 • strany 282-286 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Prehľad vedeckých podujatí organizovaných Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave do konca roka 2015.

Kľúčové slová: Informatívny prehľad; vedecké podujatia; Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; rok 2015.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2015/01/SEI-2015-01-Information-Stremy-Tomas.pdf

Bibliografická citácia

STRÉMY, T. Prehľad vedeckých podujatí organizovaných Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave do konca roka 2015. Societas et iurisprudentia [online]. 2015, roč. 3, č. 1, s. 282-286 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2015-01/prehlad-vedeckych-podujati-organizovanych-pravnickou-fakultou-trnavskej-univerzity-v-trnave-do-konca-roka-2015/.