Kľúčové momenty vývoja a súčasná podoba medzinárodného morského práva

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2016-03
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 9. 2016
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 792 kB

Juraj Jankuv

In: Societas et iurisprudentia • 2016 • ročník 4 • číslo 3 • strany 41-71 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Medzinárodné morské právo je možné definovať ako súhrn právnych noriem upravujúcich režim morských vôd a regulujúcich vzťahy medzi subjektmi medzinárodného práva v súvislosti s ich činnosťou na svetových moriach a oceánoch. Cieľom tejto štúdie je identifikovať kľúčové momenty vývoja medzinárodného morského práva, najpodstatnejšie črty jeho súčasnej úpravy, ktorá vychádza najmä z Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve (1982), a inštitucionálne zabezpečenie aplikácie medzinárodného morského práva.

Kľúčové slová: Medzinárodné právo verejné; medzinárodné morské právo; Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve; Medzinárodná námorná organizácia.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2016/03/SEI-2016-03-Studies-Jankuv-Juraj.pdf

Bibliografická citácia

JANKUV, J. Kľúčové momenty vývoja a súčasná podoba medzinárodného morského práva. Societas et iurisprudentia [online]. 2016, roč. 4, č. 3, s. 41-71 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2016-03/klucove-momenty-vyvoja-a-sucasna-podoba-medzinarodneho-morskeho-prava/.