Failure to Prepare or to Present Documentation on a Work-related Accident in Light of the Polish Criminal Code

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2019-02
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: angličtina
  • Publikované: 30. 6. 2019
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 620 kB

Katarzyna Banasik

In: Societas et iurisprudentia • 2019 • ročník 7 • číslo 2 • strany 65-77 • ISSN 1339-5467

Abstract: The subject of this paper is the offence of failure to prepare or to present the required documentation on a work-related accident. This offence is criminalised under the Article 221 of the Polish Criminal Code. The author begins by considering what kind of interest is protected against the offence in question and giving a definition of a work-related accident. The author then continues with a detailed analysis of the objective element of the offence and the offender. The author also explains the subjective element of this offence. She analyses the relevant provisions of the Criminal Code, the Labour Code and other legal acts concerning the labour and social insurance law. Finally, she gives some conclusions and makes a de lege ferenda postulate.

Key Words: Criminal Law; Labour Law; Work-related Accident; Duty to Prepare Documentation Concerning a Work-related Accident; Failure to Present Documentation Concerning a Work-related Accident; Accident Report; Register of Work-related Accidents; Criminal Code; Labour Code; Poland.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2019/02/SEI-2019-02-Studies-Banasik-Katarzyna.pdf

Bibliografická citácia

BANASIK, K. Failure to Prepare or to Present Documentation on a Work-related Accident in Light of the Polish Criminal Code. Societas et iurisprudentia [online]. 2019, roč. 7, č. 2, s. 65-77 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2019-02/failure-to-prepare-or-to-present-documentation-on-a-work-related-accident-in-light-of-the-polish-criminal-code/.