Pracovnoprávne aspekty plošného testovania na ochorenie COVID-19 v Slovenskej republike (z pohľadu člena testovacieho tímu)

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2020-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 12. 2020
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 757 kB

Viktor Križan

In: Societas et iurisprudentia • 2020 • ročník 8 • číslo 4 • strany 67-84 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Predkladaný príspevok sa zaoberá pracovnoprávnymi aspektmi plošného testovania na ochorenie COVID-19 v Slovenskej republike, a to z pohľadu osôb, ktoré vykonávali prácu ako členovia testovacieho tímu. Na problematiku sa dá nahliadať aj z pohľadu zamestnanca, ktorý sa (ne)zúčastnil testovania, to by však už vydalo na samostatný príspevok. Prichádzame k záveru, že činnosť člena testovacieho tímu nebolo pri dodržaní dohodnutých dojednaní, respektíve bez porušenia a obchádzania pracovnoprávnych predpisov možné reálne vykonať. Počas plošného testovania sa tak prejavili nedostatky právnej úpravy príležitostnej práce v Slovenskej republike, na čo je potrebné reagovať úpravou príležitostnej práce, ktorá poskytne správny pomer flexibility a sociálnej ochrany.

Kľúčové slová: Pracovné právo; pracovník; dohoda o vykonaní práce; zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti; COVID-19; celoplošné testovanie; testovací tím; Slovenská republika.

Web of Science ResearcherID: N-2209-2015

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0003-3184-4647

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/4/67-84

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2020/04/SEI-2020-04-Studies-Krizan-Viktor.pdf

Bibliografická citácia

KRIŽAN, V. Pracovnoprávne aspekty plošného testovania na ochorenie COVID-19 v Slovenskej republike (z pohľadu člena testovacieho tímu). Societas et iurisprudentia [online]. 2020, roč. 8, č. 4, s. 67-84 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/4/67-84.