Magherescu, Delia: Drept procesual penal: Partea generală: Partea specială [Criminal Procedure Law: General Part: Special Part]. Bucureşti: Pro Universitaria, 2020. 412 p. ISBN 978-606-26-1267-2

Djulieta Vasiloi

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2021-02
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: recenzia
  • Jazyk príspevku: angličtina
  • Publikované: 30. 6. 2021
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 673 kB

In: Societas et iurisprudentia • 2021 • ročník 9 • číslo 2 • strany 136-145 • ISSN 1339-5467

Abstract: Reviewing the publication Magherescu, Delia: Criminal Procedure Law: General Part: Special Part, a significant legal education instrument addressed to those who might be interested in deepening their knowledge in the field of the criminal justice system of Romania.

Key Words: Review; Scientific Publication; Criminal Law; Criminal Procedure Law; Criminal Proceedings; Ordinary Criminal Procedure; Special Criminal Procedure; Romania.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-7168-8733

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2021/9/2/136-145

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2021/02/SEI-2021-02-Reviews-Vasiloi-Djulieta.pdf

Bibliografická citácia

VASILOI, Dj. Magherescu, Delia: Drept procesual penal: Partea generală: Partea specială [Criminal Procedure Law: General Part: Special Part]. Bucureşti: Pro Universitaria, 2020. 412 p. ISBN 978-606-26-1267-2. Societas et iurisprudentia [online]. 2021, roč. 9, č. 2, s. 136-145 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2021/9/2/136-145.