Domněnka existence pracovního poměru v souvislostech tzv. digitálních pracovních platforem

Tomáš Tintěra

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2022-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: čeština
  • Publikované: 31. 12. 2022
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 718 kB

In: Societas et iurisprudentia • 2022 • ročník 10 • číslo 4 • strany 71-88 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Příspěvek se zabývá aktuálním návrhem směrnice Evropského parlamentu a Rady týkající se zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím digitálních platforem. Předložený text je zaměřen zejména na právní domněnku existence pracovního poměru mezi digitální pracovní platformou a osobou, která vykonává prostřednictvím platformy práci, pokud digitální pracovní platforma kontroluje určité prvky vykonávané platformové práce.

Klíčová slova: Pracovní právo; právo Evropské unie; digitální pracovní platformy; právní domněnka pracovního poměru; zákoník práce; Česká republika.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-8389-1958

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2022/10/4/71-88

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2022/04/SEI-2022-04-Studies-Tintera-Tomas.pdf

Bibliografická citácia

TINTĚRA, T. Domněnka existence pracovního poměru v souvislostech tzv. digitálních pracovních platforem. Societas et iurisprudentia [online]. 2022, roč. 10, č. 4, s. 71-88 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2022/10/4/71-88.