Information on Studying Law at the Faculty of Law of the Trnava University in Trnava, Slovakia

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2015-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: informácia
  • Jazyk príspevku: angličtina
  • Publikované: 31. 3. 2015
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 513 kB

Helena Barancová – Jana Koprlová

In: Societas et iurisprudentia • 2015 • ročník 3 • číslo 1 • strany 277-281 • ISSN 1339-5467

Abstract: Information on studying Law at the Faculty of Law of the Trnava University in Trnava, Slovakia.

Key Words: Information; Studying Law; Faculty of Law of the Trnava University in Trnava, Slovakia.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2015/01/SEI-2015-01-Information-Barancova-Helena-Koprlova-Jana.pdf

Bibliografická citácia

BARANCOVÁ, H. a J. KOPRLOVÁ. Information on Studying Law at the Faculty of Law of the Trnava University in Trnava, Slovakia. Societas et iurisprudentia [online]. 2015, roč. 3, č. 1, s. 277-281 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2015-01/information-on-studying-law-at-the-faculty-of-law-of-the-trnava-university-in-trnava-slovakia/.