Aktuálne číslo

Číslo 2024-01

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2024-01
Čítať časopis (PDF)

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA • Číslo 2024-01

Prvé číslo dvanásteho ročníka časopisu SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA ponúka celkovo tri samostatné vedecké štúdie. V poradí prvá štúdia ponúka čitateľom veľmi komplexný a podrobný pohľad na kľúčové a mimoriadne aktuálne otázky právnej úpravy zameranej na presadzovanie právneho štátu v Južnej Afrike. Nasledujúca štúdia prináša právnu analýzu práva na život a dôstojnosť z juhoafrického pohľadu. V poradí posledná štúdia predstavuje systematickú a hĺbkovú analýzu pojmov objektívnej stránky usmrtenia a kulpózneho ublíženia na zdraví z hľadiska slovenského právneho poriadku.


Kompletná verzia čísla SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2024-01
s. 1-94 • PDF • 1583 kBŠtúdie