Archív

Archivácia

Časopis SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA je popri vlastnom trvalom archíve vydavateľa časopisu, ktorým je Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, paralelne dlhodobo archivovaný a chránený aj v Centrálnom dátovom archíve zriadenom Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky pri Univerzitnej knižnici v Bratislave v rámci projektu Digitálne pramene, sledujúceho cieľ vytvoriť dlhodobú digitálnu depozitnú zbierku webového kultúrneho dedičstva, konkrétne v archíve e-Born seriálov.


2024, ročník XII.


2023, ročník XI.


2022, ročník X.


2021, ročník IX.


2020, ročník VIII.


2019, ročník VII.


2018, ročník VI.


2017, ročník V.


2016, ročník IV.


2015, ročník III.


2014, ročník II.


2013, ročník I.