Číslo 2018-02

Číslo 2018-02

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2018-02
Čítať časopis (PDF)

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA • Číslo 2018-02

Druhé číslo šiesteho ročníka časopisu SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA ponúka celkovo šesť samostatných vedeckých štúdií a jednu vedeckú esej v štyroch rôznych jazykoch – v angličtine, ruštine, češtine a slovenčine. V rámci rubriky „Štúdie“ v poradí prvá štúdia ponúka čitateľom veľmi komplexný a podrobný pohľad na základné kľúčové problémy uznania vedeckého objavu ako predmetu práva duševného vlastníctva, predovšetkým v postsovietskych krajinách. Nasledujúca štúdia dôkladne analyzuje, sprehľadňuje a príkladne vysvetľuje problematiku práva na štrajk vo svetle poznatkov Medzinárodnej organizácie práce, ako aj aktuálnych poznatkov českej jurisdikcie. Tretia štúdia sa venuje veľmi podrobnému systematickému objasneniu, ako aj hĺbkovej analýze problematiky sociálno-historických dôvodov ustálenia inštitútu zodpovednosti „hostinských“ a jeho súčasného právnopolitického a ekonomického kontextu existencie. V poradí ďalšia štúdia ponúka čitateľom systematické a hĺbkové vymedzenie a objasnenie kľúčových právnych otázok vzťahujúcich sa na voľný pohyb pracovníkov na území Českej republiky. Piata štúdia podrobne predstavuje, sprehľadňuje, analyzuje a objasňuje problematiku medzinárodnoprávnych aspektov ruskej anexie polostrova Krym. Posledná štúdia dôkladne analyzuje, hĺbkovo objasňuje a porovnáva zásadu zákazu diskriminácie v B2B vzťahoch, osobitne v právnom prostredí Slovenskej republiky. Nasledujúca vedecká esej, ktorú nové číslo prináša, sa venuje problematike trestnoprávnych aspektov eutanázie.


Kompletná verzia čísla SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2018-02
s. 1-174 • PDF • 2404 kBŠtúdie


Eseje