Právo na stávku ve světle poznatků Mezinárodní organizace práce

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2018-02
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: čeština
  • Publikované: 30. 6. 2018
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 723 kB

Martin Štefko

In: Societas et iurisprudentia • 2018 • ročník 6 • číslo 2 • strany 41-57 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Příspěvek pojednává o koncepčních problémech stávkového práva v České republice, kdy lepší ochranu mají, kupodivu, ti stávkující, kteří se nenechají svázat prostým právem (upravujícím pouze stávku ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy) a stávkují k ochraně svých hospodářských a sociálních práv. Stávkové právo tak i nadále zůstává do značné míry plné živelnosti, kterou se zákonodárci nepodařilo ani za téměř tři desetiletí významně omezit. Česká judikatura vytyčila stávkám jisté hranice, které jsou v drtivé většině případů akceptovatelné též z hlediska rozhodovací praxe Výboru pro svobodu sdružování Správní rady Mezinárodní organizace práce. Přesto zůstává řada aplikačních problémů, které zákonodárcem ani judikaturou řešeny nejsou.

Klíčová slova: Pracovní právo; stávka; hlasování o stávce; nezákonná stávka; Výbor pro svobodu sdružování Správní rady Mezinárodní organizace práce; Česká republika.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2018/02/SEI-2018-02-Studies-Stefko-Martin.pdf

Bibliografická citácia

ŠTEFKO, M. Právo na stávku ve světle poznatků Mezinárodní organizace práce. Societas et iurisprudentia [online]. 2018, roč. 6, č. 2, s. 41-57 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2018-02/pravo-na-stavku-ve-svetle-poznatku-mezinarodni-organizace-prace/.