Medzinárodnoprávne aspekty ruskej anexie polostrova Krym

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2018-02
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 6. 2018
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 1077 kB

Kristián Blaškovič

In: Societas et iurisprudentia • 2018 • ročník 6 • číslo 2 • strany 85-123 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Príspevok sa venuje detailnému hodnoteniu legality ruského vojenského zásahu na Kryme v roku 2014, ktorý sa všeobecne považuje za agresiu. Autor nechce spochybniť tento názor, skôr sa snaží ponúknuť detailnú analýzu viacerých explicitných aj implicitných odôvodnení, ktoré boli Ruskom predložené. Najprv ustanovuje právny rámec pre analýzu, následne identifikuje relevantné právne aspekty vzťahujúce sa na tzv. krymskú otázku (t.j. ochrana ruskej menšiny, nápravná secesia, intervencia na základe pozvania, sebaurčenie, miestne referendum), a nakoniec poskytuje detailnú analýzu každého z nich, rovnako z medzinárodného, ako aj vnútroštátneho uhla pohľadu. V príspevku venuje pozornosť i medzinárodným diskusiám týkajúcim sa Krymu, ktoré prebiehali predovšetkým v Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov, a v menšej miere tiež vo Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov.

Kľúčové slová: Medzinárodné verejné právo; Organizácia Spojených národov; Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov; Charta Organizácie Spojených národov; anexia; agresia; legalita; použitie sily; Krym; Ruská federácia; Ukrajina.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2018/02/SEI-2018-02-Studies-Blaskovic-Kristian.pdf

Bibliografická citácia

BLAŠKOVIČ, K. Medzinárodnoprávne aspekty ruskej anexie polostrova Krym. Societas et iurisprudentia [online]. 2018, roč. 6, č. 2, s. 85-123 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2018-02/medzinarodnopravne-aspekty-ruskej-anexie-polostrova-krym/.