Číslo 2015-03

Číslo 2015-03

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2015-03
Čítať časopis (PDF)

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA • Číslo 2015-03

Tretie číslo tretieho ročníka časopisu SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA ponúka celkovo šesť samostatných vedeckých štúdií, jednu esej venujúcu sa mimoriadne aktuálnej spoločenskej téme, jednu recenziu novovydanej vedeckej monografie, ako aj jednu informáciu – správu o uskutočnenej medzinárodnej právnickej vedeckej konferencii v troch rôznych jazykoch – v angličtine, nemčine a slovenčine. V rámci rubriky „Štúdie“ v poradí prvá štúdia predstavuje veľmi komplexne, systematicky a prehľadne problematiku skončenia pracovného pomeru z hľadiska slovenskej legislatívy. Druhá štúdia ponúka čitateľom na podklade podrobnej analýzy pohľad na zákon o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí ako na nový prameň slovenského zodpovednostného jadrového a občianskeho práva. Nasledujúca štúdia veľmi dôkladne objasňuje, analyzuje a hodnotí aktuálny stav a kľúčové výsledky týkajúce sa základných problémov skúmania aztéckeho práva. Štvrtá štúdia precízne analyzuje a na podklade slovenskej právnej úpravy objasňuje finančné zdroje obcí v Slovenskej republike z pohľadu desaťročnej reflexie fiškálnej decentralizácie. V poradí ďalšia štúdia sa sústreďuje na analýzu, sprehľadnenie a vysvetlenie kľúčových pilierov problematiky právneho inštitútu minimálneho dôchodku v dôchodkovom poistení Slovenskej republiky. Posledná štúdia dôkladne analyzuje a hĺbkovo hodnotí prístupnosť webových stránok ústredných verejno-správnych orgánov v Nitrianskom samosprávnom kraji z hľadiska uplatňovania mechanizmu preskakovania navigácie (tzv. Skip Navigation Mechanism). Okrem toho, rubrika „Eseje“ prináša veľmi podnetný a vysoko aktuálny vedecký príspevok na tému ochrany práv detí v krajinách Rady Európy, rubrika „Recenzie“ ponúka čitateľom stručnú, no výstižnú recenziu novovydanej vedeckej monografie autora Vojtecha Vladára „Remedia spolii v stredovekom kánonickom práve“ a správa v záverečnej rubrike „Informácie“ zase podrobne informuje o uskutočnenej medzinárodnej vedeckej konferencii XII. Lubyho právnické dni.


Kompletná verzia čísla SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2015-03
s. 1-246 • PDF • 4811 kBŠtúdie


Eseje


Recenzie


Informácie