Termination of Employment under the Slovak Legislation

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2015-03
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: angličtina
  • Publikované: 30. 9. 2015
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 696 kB

Andrea Olšovská – Miriam Laclavíková

In: Societas et iurisprudentia • 2015 • ročník 3 • číslo 3 • strany 21-40 • ISSN 1339-5467

Abstract: The study represents an outline of the ways of employment termination under the Slovak labour law (agreement on termination of employment relationship, notice by the employee, notice by the employer, immediate termination of employment, termination of employment within a probationary period). In particular, it focuses on the problematic part of legislation (e.g. termination of employment by the employer for the breach of labour discipline and dismissal by the employer due to employee’s redundancy) and on the claims arising from an invalid termination of employment.

Key Words: Labour Law; Labour Code; Termination of Employment; Agreement on the Termination of the Employment Relationship; Notice by the Employee; Notice by the Employer; Immediate Termination of Employment; Termination of Employment within a Probationary Period; Claims Arising from Invalid Termination of Employment; the Slovak Republic.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2015/03/SEI-2015-03-Studies-Olsovska-Andrea-Laclavikova-Miriam.pdf

Bibliografická citácia

OLŠOVSKÁ, A. a M. LACLAVÍKOVÁ. Termination of Employment under the Slovak Legislation. Societas et iurisprudentia [online]. 2015, roč. 3, č. 3, s. 21-40 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2015-03/termination-of-employment-under-the-slovak-legislation/.