Číslo 2023-03

Číslo 2023-03

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2023-03
Čítať časopis (PDF)

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA • Číslo 2023-03

Tretie číslo jedenásteho ročníka časopisu SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA ponúka celkovo tri samostatné vedecké štúdie, ako aj jednu vedeckú esej. V poradí prvá štúdia ponúka čitateľom veľmi komplexný a podrobný pohľad na kľúčové a mimoriadne aktuálne otázky využitia forenznej vedy v trestných konaniach, pričom sa opiera o názorné príklady z rumunskej súdnej praxe. Nasledujúca štúdia dôkladne analyzuje, sprehľadňuje a príkladne vysvetľuje problematiku najnovšieho pracovnoprávneho pohľadu na statusové otázky platformovej práce v právnom prostredí Slovenskej republiky. Tretia, a súčasne posledná štúdia sa venuje veľmi podrobnému objasneniu, ako aj hĺbkovej analýze a komplexnej syntéze právnych dôsledkov rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Halet proti Luxembursku. Vedecká esej zaradená na konci aktuálneho čísla ponúka podnetné a zaujímavé analytické poznámky k vedeckej monografii nazvanej „Kritický konštitucionalizmus: Námety na ústavný prechod v období po Covid-19“, napísanej v španielčine Diegom Valadésom.


Kompletná verzia čísla SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2023-03
s. 1-95 • PDF • 1622 kBŠtúdie


Eseje