Pajtinka, Erik: Slovník diplomacie. Bratislava: PAMIKO, 2013. 169 s. ISBN 978-80-85660-08-1

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2015-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: recenzia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 12. 2015
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 589 kB

Juraj Ondriaš

In: Societas et iurisprudentia • 2015 • ročník 3 • číslo 4 • strany 141-144 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Recenzia vedeckého slovníka Pajtinka, Erik: Slovník diplomacie.

Kľúčové slová: Recenzia; vedecký slovník; diplomacia.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2015/04/SEI-2015-04-Reviews-Ondrias-Juraj.pdf

Bibliografická citácia

ONDRIAŠ, J. Pajtinka, Erik: Slovník diplomacie. Bratislava: PAMIKO, 2013. 169 s. ISBN 978-80-85660-08-1. Societas et iurisprudentia [online]. 2015, roč. 3, č. 4, s. 141-144 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2015-04/pajtinka-erik-slovnik-diplomacie-bratislava-pamiko-2013-169-s-isbn-978-80-85660-08-1/.