Personálny marketing a pracovné miesta

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2015-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: esej
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 12. 2015
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 643 kB

Miroslava Szarková

In: Societas et iurisprudentia • 2015 • ročník 3 • číslo 4 • strany 128-135 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Zmeny, ktoré prebiehajú na trhu práce pod vplyvom technologického a hospodárskeho vývoja, ovplyvňujú obsah a štruktúru pracovných miest. Ide hlavne o zmeny vyvolané nástupom technológií a nových sofistikovaných výrobných postupov. Uvedené zmeny v obsahu a štruktúre pracovných miest sa zároveň premietli aj do legislatívnych úprav pracovných pomerov. Predložený príspevok analyzuje zmeny v obsahu a štruktúre pracovných miest po odznení hospodárskej krízy. Obsahovo nadväzuje na súčasnú diskusiu v oblasti personálneho marketingu. Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA 1/0662/15.

Kľúčové slová: Personálny marketing; pracovné miesto; klasifikácia pracovných miest; klasické pracovné miesta; atypické pracovné miesta.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2015/04/SEI-2015-04-Essays-Szarkova-Miroslava.pdf

Bibliografická citácia

SZARKOVÁ, M. Personálny marketing a pracovné miesta. Societas et iurisprudentia [online]. 2015, roč. 3, č. 4, s. 128-135 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2015-04/personalny-marketing-a-pracovne-miesta/.