Typologie měst a obcí jako východisko pro marketing města

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2015-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: čeština
  • Publikované: 31. 12. 2015
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 720 kB

Soňa Harasimová

In: Societas et iurisprudentia • 2015 • ročník 3 • číslo 4 • strany 55-68 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Příspěvek je věnován problematice typologie měst a obcí, která je východiskem pro formování marketingu města. Stávající struktura typologie vymezuje hlavní charakteristiky, poslání a konkurenční výhody měst. Při určování typologie města nebo obce se obvykle vychází z vnějšího prostředí obce, které je formováno čtyřmi základními faktory. V úvodu jsou popsány stávající typy měst a obcí. Hlavním cílem příspěvku je rozšířit tuto strukturu o nový typ, který nejlépe charakterizuje současné preference a potřeby obyvatel města. Záměrem je také zdůraznit pozměněné pořadí důležitosti faktorů vnějšího prostředí obce, se zaměřením na faktor životního prostředí. Východiskem jsou výsledky vlastního empirického šetření, jež bylo provedeno v 6 městech Moravskoslezského kraje v České republice, a dále analýza sekundárních statistických dat.

Klíčová slova: Marketing města; typologie měst a obcí; vnější prostředí obce; přírodní faktory; životní prostředí; konkurenční výhoda; empirické šetření; analýza; Česká republika.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2015/04/SEI-2015-04-Studies-Harasimova-Sona.pdf

Bibliografická citácia

HARASIMOVÁ, S. Typologie měst a obcí jako východisko pro marketing města. Societas et iurisprudentia [online]. 2015, roč. 3, č. 4, s. 55-68 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2015-04/typologie-mest-a-obci-jako-vychodisko-pro-marketing-mesta/.