Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov a environmentálne hrozby

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2016-03
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 9. 2016
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 1004 kB

Kristián Blaškovič

In: Societas et iurisprudentia • 2016 • ročník 4 • číslo 3 • strany 117-164 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Koniec studenej vojny so sebou priniesol vznik alebo rozmach mnohých netradičných hrozieb pre medzinárodný mier a bezpečnosť. Patria medzi tzv. soft threats – šírenie chorôb, organizovaného zločinu či zhoršovanie životného prostredia. Všetky z nich sa dotýkajú konceptu tzv. human security, teda bezpečnosti človeka. Predovšetkým zmena klímy sa považuje za hrozbu, ktorá môže mať veľký dopad na medzinárodný mier a bezpečnosť, keďže pôsobí ako násobiteľ hrozieb, a preto sa o nej začína debatovať aj v Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov. Uvedené debaty však v dôsledku rozpoltenosti štátov doteraz nikam neviedli. Cieľom predloženej štúdie je analyzovať bezpečnostné dopady klimatických zmien a ponúknuť niekoľko možností, ako by k nim Bezpečnostná rada mohla pristupovať. Príspevok je orientovaný do budúcnosti a ukazuje, ktoré hrozby sú vhodné na riešenie pred uvedeným orgánom, a zároveň poukazuje aj na nedostatky doterajších publikácií, ktoré sa venovali otázke vzťahu životného prostredia a Bezpečnostnej rady.

Kľúčové slová: Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov; životné prostredie; klimatické zmeny; environmentálne hrozby; bezpečnosť; sankcie; human security.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2016/03/SEI-2016-03-Studies-Blaskovic-Kristian.pdf

Bibliografická citácia

BLAŠKOVIČ, K. Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov a environmentálne hrozby. Societas et iurisprudentia [online]. 2016, roč. 4, č. 3, s. 117-164 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2016-03/bezpecnostna-rada-organizacie-spojenych-narodov-a-environmentalne-hrozby/.