Percepce korupce mezi úředníky územních samosprávných celků

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2016-03
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: čeština
  • Publikované: 30. 9. 2016
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 703 kB

Marie Sciskalová – Soňa Harasimová

In: Societas et iurisprudentia • 2016 • ročník 4 • číslo 3 • strany 165-176 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Příspěvek je věnován vnímání úplatkářství, korupce a korupčního jednání úředníky územních samosprávných celků. Záměrem je poukázat na znalost, případně neznalost právních předpisů souvisejících s projevy korupce nebo korupčního jednání. Cílem empirického výzkumu bylo zjistit, zda úředníci obcí a krajů dovedou vymezit nebo rozpoznat pojmy z této oblasti (teoretická část) a umí je přenést do praxe. V praktické části příspěvku jsou uvedené vybrané modelové situace a jejich možná řešení. Dílčím cílem praktické části příspěvku pak bylo zjistit, zda jedinec je schopen správné verbální komunikace s účastníkem správního řízení, například při spáchání dopravního přestupku a vymezení možného korupčního jednání z jeho strany.

Klíčová slova: Veřejná správa; úředník; správa věcí veřejných; úplatek; zneužití pravomoci úřední osoby; podplácení; korupce; korupční jednání; etický kodex; Česká republika.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2016/03/SEI-2016-03-Studies-Sciskalova-Marie-Harasimova-Sona.pdf

Bibliografická citácia

SCISKALOVÁ, M. a S. HARASIMOVÁ. Percepce korupce mezi úředníky územních samosprávných celků. Societas et iurisprudentia [online]. 2016, roč. 4, č. 3, s. 165-176 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2016-03/percepce-korupce-mezi-uredniky-uzemnich-samospravnych-celku/.