„Inter-administrativní pouto“ správních aktů v předpisech unijního práva

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2017-03
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: čeština
  • Publikované: 30. 9. 2017
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 815 kB

Jakub Handrlica

In: Societas et iurisprudentia • 2017 • ročník 5 • číslo 3 • strany 82-113 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Příspěvek se věnuje specifickému fenoménu „inter-administrativního pouta“, které některé předpisy unijního práva přiznávají správním aktům vydaným vnitrostátními správními orgány. Charakteristickým znakem transteritoriálního správního aktu je skutečnost, že jeho účinky nejsou omezeny územím vydávajícího státu, ale nabývají účinků i mimo toto území. Koncepce transteritoriálních správních aktů není založena na fikci jejich existence ve sféře cizí moci, ale na přeshraničním rozšíření účinků aktů. Důsledkem transteritoriálního správního aktu je vždy jistá forma prolomení územní výsosti cizího státu; cizí státy jsou pro unione povinny respektovat účinky plynoucí z transteritoriálního správního aktu. Současně (recipročně) dochází k rozšíření územní výsosti cizího státu, v čehož důsledku vzniká a paralelně existuje vícero územních výsostí současně. Naše studie se věnuje nejenom fenoménu „inter-administrativního pouta“, ale také problémům, které plynou z jeho aplikace.

Klíčová slova: Transteritoriální správní akty; inter-administrativní pouto; teritorialita; vzájemné uznávání; reciprocita; přezkum zákonnosti; nicotnost; Evropská unie.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2017/03/SEI-2017-03-Studies-Handrlica-Jakub.pdf

Bibliografická citácia

HANDRLICA, J. „Inter-administrativní pouto“ správních aktů v předpisech unijního práva. Societas et iurisprudentia [online]. 2017, roč. 5, č. 3, s. 82-113 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2017-03/inter-administrativni-pouto-spravnich-aktu-v-predpisech-unijniho-prava/.