Frumarová, Kateřina, Tomáš Grygar, Zdeněk Koudelka, Lukáš Potěšil, Olga Pouperová, Radovan Suchánek a Martin Škurek: Správní soudnictví [Správne súdnictvo]. Praha: Leges, 2022. 671 s. ISBN 978-80-7502-611-8

Tomáš Čičmanec

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2023-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: recenzia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 3. 2023
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 607 kB

In: Societas et iurisprudentia • 2023 • ročník 11 • číslo 1 • strany 89-93 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Recenzia vedeckej monografie Frumarová, Kateřina, Tomáš Grygar, Zdeněk Koudelka, Lukáš Potěšil, Olga Pouperová, Radovan Suchánek a Martin Škurek: Správní soudnictví [Správne súdnictvo].

Kľúčové slová: Recenzia; vedecká monografia; správne súdnictvo; Česká republika.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0009-0000-6896-0305

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2023/11/1/89-93

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2023/01/SEI-2023-01-Reviews-Cicmanec-Tomas.pdf

Autorské právaCopyright © 2023 Tomáš Čičmanec

Licencia Creative CommonsToto dielo je licencované pod Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Bibliografická citácia

ČIČMANEC, T. Frumarová, Kateřina, Tomáš Grygar, Zdeněk Koudelka, Lukáš Potěšil, Olga Pouperová, Radovan Suchánek a Martin Škurek: Správní soudnictví [Správne súdnictvo]. Praha: Leges, 2022. 671 s. ISBN 978-80-7502-611-8. Societas et iurisprudentia [online]. 2023, roč. 11, č. 1, s. 89-93 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2023/11/1/89-93.


Zoznam bibliografických odkazov

Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd [1950].

FRUMAROVÁ, K., T. GRYGAR, Z. KOUDELKA, L. POTĚŠIL, O. POUPEROVÁ, R. SUCHÁNEK a M. ŠKUREK. Správní soudnictví. 1. vyd. Praha: Leges, 2022. 671 s. ISBN 978-80-7502-611-8.