Mosný, Peter and Miriam Laclavíková: History of the State and Law on the Territory of Slovakia II. (1848 – 1948). Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. 190 p. ISBN 978-83-7490-768-2

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2015-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: recenzia
  • Jazyk príspevku: angličtina
  • Publikované: 31. 3. 2015
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 553 kB

Štefan Siskovič

In: Societas et iurisprudentia • 2015 • ročník 3 • číslo 1 • strany 274-276 • ISSN 1339-5467

Abstract: Reviewing the textbook Mosný, Peter and Miriam Laclavíková: History of the State and Law on the Territory of Slovakia II. (1848 – 1948).

Key Words: Review; Textbook; History of State; History of Law; Slovakia.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2015/01/SEI-2015-01-Reviews-Siskovic-Stefan.pdf

Bibliografická citácia

SISKOVIČ, Š. Mosný, Peter and Miriam Laclavíková: History of the State and Law on the Territory of Slovakia II. (1848 – 1948). Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. 190 p. ISBN 978-83-7490-768-2. Societas et iurisprudentia [online]. 2015, roč. 3, č. 1, s. 274-276 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2015-01/mosny-peter-and-miriam-laclavikova-history-of-the-state-and-law-on-the-territory-of-slovakia-ii-1848-1948-krakow-towarzystwo-slowakow-w-polsce-2014-190-p-isbn/.