Mosný, Peter, et al.: Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. storočia [Legal-Historical Reality of Social Doctrine in the 20th Century]. Kraków: Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2014. 332 p. ISBN 978-83-7490-742-2

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2015-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: recenzia
  • Jazyk príspevku: angličtina
  • Publikované: 31. 12. 2015
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 513 kB

Viera Valková – Ingrid Lanczová

In: Societas et iurisprudentia • 2015 • ročník 3 • číslo 4 • strany 136-140 • ISSN 1339-5467

Abstract: Reviewing the monograph Mosný, Peter, et al.: Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. storočia [Legal-Historical Reality of Social Doctrine in the 20th Century].

Key Words: Review; Monograph; Legal-Historical Reality; Social Doctrine; the 20th Century.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2015/04/SEI-2015-04-Reviews-Valkova-Viera-Lanczova-Ingrid.pdf

Bibliografická citácia

VALKOVÁ, V. a I. LANCZOVÁ. Mosný, Peter, et al.: Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. storočia [Legal-Historical Reality of Social Doctrine in the 20th Century]. Kraków: Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2014. 332 p. ISBN 978-83-7490-742-2. Societas et iurisprudentia [online]. 2015, roč. 3, č. 4, s. 136-140 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2015-04/mosny-peter-et-al-pravnohistoricka-realita-socialnej-doktriny-20-storocia-legal-historical-reality-of-social-doctrine-in-the-20th-century-krakow-towarzystwo-slowakow-w-polsce/.