Quo vadis spoločenskovedný výskum?

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2015-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: esej
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 12. 2015
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 620 kB

Štefan Siskovič

In: Societas et iurisprudentia • 2015 • ročník 3 • číslo 4 • strany 116-127 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: V predloženom príspevku sú problematizované niektoré aspekty, ktoré súvisia s výskumom v rámci spoločenských vied a predikčnou silou spoločenskovedných teórií. Podľa prevládajúceho názoru je totiž ľudské správanie predvídateľné, ak nie s matematickou presnosťou, tak stále aspoň s určitou mierou pravdepodobnosti. Napriek tomu však stále nedokážeme predpovedať, ako sa smerom do budúcna zmení naša hierarchia hodnôt, ani to, čo bude v budúcnosti považované za neakceptovateľné spoločenské správanie. Vzťah medzi normatívnym a kauzálnym svetom nie je logický; možno aj preto nám naďalej zostáva skrytý. Sloboda jednotlivca tak stále zohráva v rámci spoločenských vied svoju úlohu a nie je možné ju úplne vylúčiť z vedeckého diskurzu.

Kľúčové slová: Veda; spoločenské vedy; zákonitosť; predikcia; determinizmus; probabilizmus; sloboda.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2015/04/SEI-2015-04-Essays-Siskovic-Stefan.pdf

Bibliografická citácia

SISKOVIČ, Š. Quo vadis spoločenskovedný výskum?. Societas et iurisprudentia [online]. 2015, roč. 3, č. 4, s. 116-127 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2015-04/quo-vadis-spolocenskovedny-vyskum/.