Right of Public Concerned to a Favourable Environment in the Slovak Republic

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2015-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: angličtina
  • Publikované: 31. 12. 2015
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 692 kB

Michal Maslen

In: Societas et iurisprudentia • 2015 • ročník 3 • číslo 4 • strany 21-40 • ISSN 1339-5467

Abstract: The paper analyses changes and development in the field of legal status of the public within the environmental impact assessment. The Act No. 314/2014 Coll. amending and supplementing the Act No. 24/2006 Coll. on Environmental Impact Assessment and on amendments to certain laws, as amended, and amending and supplementing certain laws with the effect from January 1st, 2015, has introduced the definition of the public considered. The paper also reacts on changes in the sphere of case law and also in the field of legislation.

Key Words: Public; Right to Favourable Environment; Right to Judicial Protection; Proceedings; Environmental Impact Assessment; Constitution; the Slovak Republic.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2015/04/SEI-2015-04-Studies-Maslen-Michal.pdf

Bibliografická citácia

MASLEN, M. Right of Public Concerned to a Favourable Environment in the Slovak Republic. Societas et iurisprudentia [online]. 2015, roč. 3, č. 4, s. 21-40 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2015-04/right-of-public-concerned-to-a-favourable-environment-in-the-slovak-republic/.