Work of the Council of Europe Parliamentary Assembly and Relevant Case-Law of the European Court of Human Rights Concerning Intercountry Adoption

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2015-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: angličtina
  • Publikované: 31. 12. 2015
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 625 kB

Eva Vančová

In: Societas et iurisprudentia • 2015 • ročník 3 • číslo 4 • strany 41-54 • ISSN 1339-5467

Abstract: The paper points out particularly to the Resolution of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe No. 1909 (2012) on Intercountry Adoption: Ensuring that the Best Interests of the Child Are Upheld, emphasising the necessity to prevent and to fight criminal activities that may be linked with intercountry adoption and to respect the best interests of the child. As transpires from the case-law of the European Court of Human Rights relating to intercountry adoption, the determination of the best interests of the child must be based on particular circumstances of the case.

Key Words: Intercountry Adoption; Rights of the Child; Best Interests of the Child; Resolution 1909 (2012); the Council of Europe; the European Convention on Human Rights; the European Court of Human Rights; Case-Law of the European Court of Human Rights.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2015/04/SEI-2015-04-Studies-Vancova-Eva.pdf

Bibliografická citácia

VANČOVÁ, E. Work of the Council of Europe Parliamentary Assembly and Relevant Case-Law of the European Court of Human Rights Concerning Intercountry Adoption. Societas et iurisprudentia [online]. 2015, roč. 3, č. 4, s. 41-54 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2015-04/work-of-the-council-of-europe-parliamentary-assembly-and-relevant-case-law-of-the-european-court-of-human-rights-concerning-intercountry-adoption/.