Employment Protection According to the European Union Law and International Labour Law

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2017-03
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: angličtina
  • Publikované: 30. 9. 2017
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 698 kB

Daniela Hlobíková

In: Societas et iurisprudentia • 2017 • ročník 5 • číslo 3 • strany 114-133 • ISSN 1339-5467

Abstract: The presented study deals with the sources of law of employment protection at the European as well as international levels. We researched the areas of termination of employment, collective dismissal and fixed-term employment, compared the European and international regulations and outlined further possible development.

Key Words: Labour Law; Employment Protection; Termination of Employment; Collective Dismissal; Fixed-term Employment; International Labour Organization; the European Union.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2017/03/SEI-2017-03-Studies-Hlobikova-Daniela.pdf

Bibliografická citácia

HLOBÍKOVÁ, D. Employment Protection According to the European Union Law and International Labour Law. Societas et iurisprudentia [online]. 2017, roč. 5, č. 3, s. 114-133 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2017-03/employment-protection-according-to-the-european-union-law-and-international-labour-law/.