Joint Report on Two Scientific Conferences Held at the Faculty of Law of the Trnava University in Trnava, Slovakia, Focused on Current Issues of International Environmental Law

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2018-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: informácia
  • Jazyk príspevku: angličtina
  • Publikované: 31. 12. 2018
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 613 kB

Jana Koprlová

In: Societas et iurisprudentia • 2018 • ročník 6 • číslo 4 • strany 171-174 • ISSN 1339-5467

Abstract: Joint report on scientific conference “Development and Current Challenges of International Environmental Law” held on September 20th, 2018, and on scientific conference “The Principle of the Rule of Law in International and European Environmental Law” held within the International Scientific Congress DIES IURIS TYRNAVIENSES 2018 – Rule of Law – Between Science and Art on September 21st, 2018, at the Faculty of Law of the Trnava University in Trnava, Slovakia.

Key Words: Report; Scientific Conference; International Public Law; International Environmental Law; Environmentalization of International Public Law; Faculty of Law; Trnava University in Trnava; the Slovak Republic.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2018/04/SEI-2018-04-Information-Koprlova-Jana.pdf

Bibliografická citácia

KOPRLOVÁ, J. Joint Report on Two Scientific Conferences Held at the Faculty of Law of the Trnava University in Trnava, Slovakia, Focused on Current Issues of International Environmental Law. Societas et iurisprudentia [online]. 2018, roč. 6, č. 4, s. 171-174 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2018-04/joint-report-on-two-scientific-conferences-held-at-the-faculty-of-law-of-the-trnava-university-in-trnava-slovakia-focused-on-current-issues-of-international-environmental-law/.