Kontakt na časopis

Aktuálne číslo

Aktuálne vydanie vedeckého časopisu
Čítať obsah

Kontaktná e-mailová adresa:

sei.journal@gmail.com


Kontaktná poštová adresa:

Redakcia časopisu SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA
Ing. Jana Koprlová, PhD.
Právnická fakulta
Trnavská univerzita v Trnave
Kollárova 10
917 01 Trnava
Slovenská republika