Právo na súkromie zamestnancov v judikatúre súdov Slovenskej republiky a Českej republiky

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2014-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 3. 2014
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 649 kB

Filip Michalíček

In: Societas et iurisprudentia • 2014 • ročník 2 • číslo 1 • strany 131-146 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Predložená štúdia sa zameriava na aktuálnu problematiku práva na súkromie zamestnancov v judikatúre súdov Slovenskej republiky a Českej republiky. Autor sa v nej osobitne venuje nasledujúcim ťažiskovým oblastiam: právo na súkromie v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky; právo na súkromie v rozhodovacej činnosti všeobecných súdov v Slovenskej republike; judikatúra v Českej republike; právo na súkromie v judikatúre Ústavného súdu Českej republiky; právo na súkromie v judikatúre Najvyššieho súdu Českej republiky.

Kľúčové slová: Právo na súkromie; zamestnanci; judikatúra; ústavný súd; najvyšší súd; všeobecné súdy; Slovenská republika; Česká republika.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2014/01/SEI-2014-01-Studies-Michalicek-Filip.pdf

Bibliografická citácia

MICHALÍČEK, F. Právo na súkromie zamestnancov v judikatúre súdov Slovenskej republiky a Českej republiky. Societas et iurisprudentia [online]. 2014, roč. 2, č. 1, s. 131-146 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2014-01/pravo-na-sukromie-zamestnancov-v-judikature-sudov-slovenskej-republiky-a-ceskej-republiky/.