Judikatúra medzinárodných arbitrážnych, súdnych a kvázi-súdnych orgánov v oblasti ochrany práv domorodých (pôvodných) národov

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2014-03
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 9. 2014
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 918 kB

Juraj Jankuv

In: Societas et iurisprudentia • 2014 • ročník 2 • číslo 3 • strany 19-66 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Štúdia je venovaná analýze existujúcej judikatúry arbitrážnych, súdnych a kvázi-súdnych orgánov v oblasti medzinárodnoprávnej ochrany práv domorodých (pôvodných) národov. Ako teoretický základ pre uvedenú analýzu je v štúdii uvedený stručný pohľad na problematiku definície pojmu domorodý (pôvodný) národ, ako aj prehľad najvýznamnejších medzinárodnoprávnych úprav v danej oblasti.

Kľúčové slová: Medzinárodné právo verejné; ľudské práva; domorodé národy; ochrana práv domorodých národov; práva príslušníkov menšín.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2014/03/SEI-2014-03-Studies-Jankuv-Juraj.pdf

Bibliografická citácia

JANKUV, J. Judikatúra medzinárodných arbitrážnych, súdnych a kvázi-súdnych orgánov v oblasti ochrany práv domorodých (pôvodných) národov. Societas et iurisprudentia [online]. 2014, roč. 2, č. 3, s. 19-66 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2014-03/judikatura-medzinarodnych-arbitraznych-sudnych-a-kvazi-sudnych-organov-v-oblasti-ochrany-prav-domorodych-povodnych-narodov/.