Legal Framework of Mediation and the Mediator Status under Bulgarian Law

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2014-03
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: angličtina
  • Publikované: 30. 9. 2014
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 650 kB

Antonina Dimitrova

In: Societas et iurisprudentia • 2014 • ročník 2 • číslo 3 • strany 67-78 • ISSN 1339-5467

Abstract: The study outlines the legal framework of mediation and the legal status of mediators under the Bulgarian law. It also comments on some of the European acts concerning mediation and implementation of the Directive 2008/52/ЕC requirements in the Bulgarian legislation system. The paper clarifies certain possibilities for applying mediation in cases of civil and administrative disputes.

Key Words: Mediation; Legal Framework of Mediation in Bulgaria; Alternative Dispute Resolution; Directive on Certain Aspects of Mediation in Civil and Commercial Matters; Bulgaria.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2014/03/SEI-2014-03-Studies-Dimitrova-Antonina.pdf

Bibliografická citácia

DIMITROVA, A. Legal Framework of Mediation and the Mediator Status under Bulgarian Law. Societas et iurisprudentia [online]. 2014, roč. 2, č. 3, s. 67-78 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2014-03/legal-framework-of-mediation-and-the-mediator-status-under-bulgarian-law/.