Informácia o FORUM IURIS EUROPAEUM – vedeckom časopise pre právnu vedu

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2014-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: informácia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 12. 2014
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 488 kB

Adriana Švecová

In: Societas et iurisprudentia • 2014 • ročník 2 • číslo 4 • strany 156-158 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Informácia o vedeckom časopise FORUM IURIS EUROPAEUM, určenom pre široké právnické a akademické fórum, ktorý vydáva Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.

Kľúčové slová: Informácia; vedecký časopis; právne otázky; Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; Slovenská republika.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2014/04/SEI-2014-04-Information-Svecova-Adriana.pdf

Bibliografická citácia

ŠVECOVÁ, A. Informácia o FORUM IURIS EUROPAEUM – vedeckom časopise pre právnu vedu. Societas et iurisprudentia [online]. 2014, roč. 2, č. 4, s. 156-158 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2014-04/informacia-o-forum-iuris-europaeum-vedeckom-casopise-pre-pravnu-vedu/.