Information on XII. Dies Luby Iurisprudentiae – the International Scientific Conference of the Faculty of Law at the Trnava University in Trnava

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2015-02
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: informácia
  • Jazyk príspevku: angličtina
  • Publikované: 30. 6. 2015
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 626 kB

Monika Jurčová – Helena Barancová

In: Societas et iurisprudentia • 2015 • ročník 3 • číslo 2 • strany 169-175 • ISSN 1339-5467

Abstract: Information on XII. Dies Luby Iurisprudentiae – the International Scientific Conference of the Faculty of Law at the Trnava University in Trnava, Slovakia.

Key Words: Information; International Scientific Conference; Dies Luby Iurisprudentiae; Faculty of Law; Trnava University in Trnava; Slovakia.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2015/02/SEI-2015-02-Information-Jurcova-Monika-Barancova-Helena.pdf

Bibliografická citácia

JURČOVÁ, M. a H. BARANCOVÁ. Information on XII. Dies Luby Iurisprudentiae – the International Scientific Conference of the Faculty of Law at the Trnava University in Trnava. Societas et iurisprudentia [online]. 2015, roč. 3, č. 2, s. 169-175 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2015-02/information-on-xii-dies-luby-iurisprudentiae-the-international-scientific-conference-of-the-faculty-of-law-at-the-trnava-university-in-trnava/.