The System of Criminal Penalties According to Legislations of Russia and Countries of the European Union: A Comparative Legal Aspect

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2015-02
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: angličtina
  • Publikované: 30. 6. 2015
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 607 kB

Tatiana Viktorovna Nepomnyashchaya

In: Societas et iurisprudentia • 2015 • ročník 3 • číslo 2 • strany 21-30 • ISSN 1339-5467

Abstract: In this paper we consider the system of criminal penalties in the Criminal Code of the Russian Federation in comparison with the systems of criminal penalties under the criminal law of the European Union countries. The author touches upon some questions of the classification of types of punishments in the system of punishments, principles of the penal system as well as distinctive features of the system of penalties provided by the Article 44 of the Criminal Code of the Russian Federation.

Key Words: Criminal Law; Criminal Code; System of Punishment; Classification of Penalties; Main Punishment; Additional Punishment; Principles of Construction of Penal System; the European Union; the Russian Federation.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2015/02/SEI-2015-02-Studies-Nepomnyashchaya-Tatiana-Viktorovna.pdf

Bibliografická citácia

NEPOMNYASHCHAYA, T. V. The System of Criminal Penalties According to Legislations of Russia and Countries of the European Union: A Comparative Legal Aspect. Societas et iurisprudentia [online]. 2015, roč. 3, č. 2, s. 21-30 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2015-02/the-system-of-criminal-penalties-according-to-legislations-of-russia-and-countries-of-the-european-union-a-comparative-legal-aspect/.