Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2015-02
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: čeština
  • Publikované: 30. 6. 2015
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 687 kB

Marie Sciskalová – Soňa Harasimová

In: Societas et iurisprudentia • 2015 • ročník 3 • číslo 2 • strany 46-56 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Studie je věnována vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. Její záměrem bylo poukázat na právní předpis, který stanovuje podmínky k dalšímu vzdělávání úředníků, jakož i přispění k získání dalších znalostí a dovedností v oblasti veřejné správy. Cílem empirické části bylo zjistit profesní strukturu zájemců o práci úředníků územních samosprávných celků, délku jejich praxe a to, zda poznatky získané v předchozím zaměstnání je možné uplatnit při výkonu státní správy úředníka. Dílčím cílem pak bylo zjistit přínos absolvování školení obecné části k získání osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti úředníků, které upravuje zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Klíčová slova: Úředník; správní úřad; kontrola; obec; kraj; volby; občan; rozhodování; právo; povinnost; vzdělávání; odpovědnost; Česká republika.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2015/02/SEI-2015-02-Studies-Sciskalova-Marie-Harasimova-Sona.pdf

Bibliografická citácia

SCISKALOVÁ, M. a S. HARASIMOVÁ. Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. Societas et iurisprudentia [online]. 2015, roč. 3, č. 2, s. 46-56 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2015-02/vzdelavani-uredniku-uzemnich-samospravnych-celku/.