Ivor, Jaroslav, Jiří Jelínek, et al.: Euro Crimes in the Legal Systems of the Czech Republic and of the Slovak Republic [Eurozločiny v právnych systémoch Českej republiky a Slovenskej republiky]. Budapest: Wolters Kluwer, 2015. 259 s. ISBN 978-963-295-537-7

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2016-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: recenzia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 12. 2016
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 512 kB

Eva Szabová

In: Societas et iurisprudentia • 2016 • ročník 4 • číslo 4 • strany 235-238 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Recenzia vedeckej monografie Ivor, Jaroslav, Jiří Jelínek, et al.: Euro Crimes in the Legal Systems of the Czech Republic and of the Slovak Republic [Eurozločiny v právnych systémoch Českej republiky a Slovenskej republiky].

Kľúčové slová: Recenzia; vedecká monografia; eurozločiny; právny systém; Česká republika; Slovenská republika.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2016/04/SEI-2016-04-Reviews-Szabova-Eva.pdf

Bibliografická citácia

SZABOVÁ, E. Ivor, Jaroslav, Jiří Jelínek, et al.: Euro Crimes in the Legal Systems of the Czech Republic and of the Slovak Republic [Eurozločiny v právnych systémoch Českej republiky a Slovenskej republiky]. Budapest: Wolters Kluwer, 2015. 259 s. ISBN 978-963-295-537-7. Societas et iurisprudentia [online]. 2016, roč. 4, č. 4, s. 235-238 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2016-04/ivor-jaroslav-jiri-jelinek-et-al-euro-crimes-in-the-legal-systems-of-the-czech-republic-and-of-the-slovak-republic-eurozlociny-v-pravnych-systemoch-ceskej-republiky-a-slovenskej/.