Comparison of Applying the Skip Navigation Links in the Context of the Websites’ Accessibility of Self-governing Regions in the Slovak Republic between the Years 2014 and 2017

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2017-02
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: angličtina
  • Publikované: 30. 6. 2017
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 1474 kB

Jana Koprlová

In: Societas et iurisprudentia • 2017 • ročník 5 • číslo 2 • strany 173-192 • ISSN 1339-5467

Abstract: The study focuses in its main aim on seeking of differences in deficits relating to applying the skip navigation mechanism on the websites of the self-governing regions in the Slovak Republic in the context of improving the websites accessibility between the years 2014 and 2017. It consists of two separate parts. The first part presents a basic introduction to the questions of skip navigation links, with the key attention paid to the following three main areas: applying of skip navigation links, visual hiding of skip navigation links, and web browsers’ bug related to skip navigation links. The second part of the study concentrates on the basis of a temporal analysis of differences in applying the skip navigation links on the websites of the self-governing regions in the Slovak Republic on the processes focused on detection of potential deficits and gaps in the websites’ accessibility or related possible non-compliance with the legislation in force.

Key Words: Websites; Websites’ Accessibility; Skip Navigation Links; Public Administration; Self-governing Regions; Compliance with Legislation in Force; Analysis; Period between Years 2014 and 2017; the Slovak Republic.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2017/02/SEI-2017-02-Studies-Koprlova-Jana.pdf

Bibliografická citácia

KOPRLOVÁ, J. Comparison of Applying the Skip Navigation Links in the Context of the Websites’ Accessibility of Self-governing Regions in the Slovak Republic between the Years 2014 and 2017. Societas et iurisprudentia [online]. 2017, roč. 5, č. 2, s. 173-192 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2017-02/comparison-of-applying-the-skip-navigation-links-in-the-context-of-the-websites-accessibility-of-self-governing-regions-in-the-slovak-republic-between-the-years-2014-and-2017/.