Miera nezamestnanosti a investície

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2017-02
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 6. 2017
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 847 kB

Miroslav Kmeťko

In: Societas et iurisprudentia • 2017 • ročník 5 • číslo 2 • strany 162-172 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Miera nezamestnanosti je veľmi dôležitá pre finančné trhy. Jej úroveň smeruje hlavne ku zmenám úrokovej sadzby centrálnej banky. Miera nezamestnanosti je tiež úzko spojená s mierou investovania firiem. Je totiž hlavným signálom, ako sa budú meniť základné úrokové miery centrálnou bankou. Predložený príspevok ponúka čiastkové výsledky výskumného projektu uskutočneného vo vyššie uvedenej oblasti.

Kľúčové slová: Miera nezamestnanosti; centrálna banka; investície; úroková miera; akciový index; Spojené štáty americké; Nemecko.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2017/02/SEI-2017-02-Studies-Kmetko-Miroslav.pdf

Bibliografická citácia

KMEŤKO, M. Miera nezamestnanosti a investície. Societas et iurisprudentia [online]. 2017, roč. 5, č. 2, s. 162-172 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2017-02/miera-nezamestnanosti-a-investicie/.