Dočasné vyslání zaměstnanců do Evropské unie z pohledu práva sociálního zabezpečení

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2017-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: čeština
  • Publikované: 31. 12. 2017
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 783 kB

Gabriela Halířová

In: Societas et iurisprudentia • 2017 • ročník 5 • číslo 4 • strany 102-123 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: V předloženém příspěvku se autorka zamýšlí nad smyslem koordinace jednotlivých systémů sociálního zabezpečení zemí Evropské unie a vztahu koordinace s volným pohybem osob jako jedním ze základních kamenů Evropské unie. Koordinace sociálního zabezpečení umožňuje osobám pohybujícím se v rámci Evropské unie a jejich rodinným příslušníkům získat nárok na dávkové plnění v případě vzniku sociální události či splnění podmínek na hmotné zabezpečení mimo zemi svého bydliště či zemi pojištění. Příspěvek se zabývá jedním ze základních principů koordinace sociálního zabezpečení – principem jediného pojištění (aplikace jednoho právního řádu) a nejvýznamnější odchylkou od lex loci laboris – vysláním pracovníků. Další odchylka při určování příslušnosti právních předpisů je stanovena v případě výkonu výdělečné činnosti ve dvou či více členských státech Evropské unie. Určení právního řádu, kterým se právní vztah sociálního zabezpečení u konkrétní osoby bude řídit, je stěžejní pro odvod příspěvků (pojistného), splnění podmínek nároku na dávku a poskytování dávek.

Klíčová slova: Právo sociálního zabezpečení; vyslání; zaměstnanci; osoby samostatně výdělečně činné; příslušnost právních předpisů sociálního zabezpečení jednoho členského státu Evropské unie; lex loci laboris; sídlo zaměstnavatele; koordinace sociálního zabezpečení; výkon podstatných činností zaměstnavatele ve vysílajícím členském státě; Evropská unie; Česká republika.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2017/04/SEI-2017-04-Studies-Halirova-Gabriela.pdf

Bibliografická citácia

HALÍŘOVÁ, G. Dočasné vyslání zaměstnanců do Evropské unie z pohledu práva sociálního zabezpečení. Societas et iurisprudentia [online]. 2017, roč. 5, č. 4, s. 102-123 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2017-04/docasne-vyslani-zamestnancu-do-evropske-unie-z-pohledu-prava-socialniho-zabezpeceni/.