Sdílená ekonomika nejen z hlediska právní úpravy pracovněprávních vztahů

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2017-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: čeština
  • Publikované: 31. 12. 2017
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 673 kB

Jakub Morávek

In: Societas et iurisprudentia • 2017 • ročník 5 • číslo 4 • strany 124-142 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na právní aspekty sdílené ekonomiky – poskytování služeb prostřednictvím moderních technologií. Pojednává o předpokladech právní regulace (dobrého práva) a podmínkách platnosti právního řádu. V uvedeném kontextu dále označuje stávající limity platnosti právního řádu vůči službám poskytovaným prostřednictvím moderních technologií. Na základě dosažených závěrů se autor v kontextu výchozích předpokladů konstrukce sociálního státu zaobírá otázkami, zda je potřebná nová právní regulace poskytování služeb prostřednictvím moderních technologií a jaká by měla být její podoba.

Klíčová slova: Pracovní právo; sdílená ekonomika; právní úprava; vláda práva; sociální stát; lidská práva; Česká republika.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2017/04/SEI-2017-04-Studies-Moravek-Jakub.pdf

Bibliografická citácia

MORÁVEK, J. Sdílená ekonomika nejen z hlediska právní úpravy pracovněprávních vztahů. Societas et iurisprudentia [online]. 2017, roč. 5, č. 4, s. 124-142 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2017-04/sdilena-ekonomika-nejen-z-hlediska-pravni-upravy-pracovnepravnich-vztahu/.