Social Function of Law and Growing Wealth Inequality (Report on XIII. Dies Luby Iurisprudentiae Held on September 28th and 29th, 2017)

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2017-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: informácia
  • Jazyk príspevku: angličtina
  • Publikované: 31. 12. 2017
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 1105 kB

Vladimíra Dercová

In: Societas et iurisprudentia • 2017 • ročník 5 • číslo 4 • strany 215-223 • ISSN 1339-5467

Abstract: Report on XIII. Dies Luby Iurisprudentiae – the International Scientific Conference of the Faculty of Law at the Trnava University in Trnava, Slovakia.

Key Words: Report; International Scientific Conference; Dies Luby Iurisprudentiae; Faculty of Law; Trnava University in Trnava; Slovakia.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2017/04/SEI-2017-04-Information-Dercova-Vladimira.pdf

Bibliografická citácia

DERCOVÁ, V. Social Function of Law and Growing Wealth Inequality (Report on XIII. Dies Luby Iurisprudentiae Held on September 28th and 29th, 2017). Societas et iurisprudentia [online]. 2017, roč. 5, č. 4, s. 215-223 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2017-04/social-function-of-law-and-growing-wealth-inequality-report-on-xiii-dies-luby-iurisprudentiae-held-on-september-28th-and-29th-2017/.