Labour Law in the Digital Age (Report on International Scientific Conference Held on November 6th, 2017)

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2018-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: informácia
  • Jazyk príspevku: angličtina
  • Publikované: 31. 3. 2018
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 586 kB

Marián Mészáros

In: Societas et iurisprudentia • 2018 • ročník 6 • číslo 1 • strany 186-190 • ISSN 1339-5467

Abstract: Report on Labour Law in the Digital Age – the International Scientific Conference of the Department of Labour Law and Social Security Law of the Faculty of Law at the Trnava University in Trnava, Slovakia.

Key Words: Report; International Scientific Conference; Labour Law; Digital Age; Faculty of Law; Trnava University in Trnava; the Slovak Republic.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2018/01/SEI-2018-01-Information-Meszaros-Marian.pdf

Bibliografická citácia

MÉSZÁROS, M. Labour Law in the Digital Age (Report on International Scientific Conference Held on November 6th, 2017). Societas et iurisprudentia [online]. 2018, roč. 6, č. 1, s. 186-190 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2018-01/labour-law-in-the-digital-age-report-on-international-scientific-conference-held-on-november-6th-2017/.