Postavení dohody o srážkách ze mzdy a jiných příjmů v exekučním právu České republiky

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2018-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: čeština
  • Publikované: 31. 3. 2018
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 668 kB

Martin Štefko

In: Societas et iurisprudentia • 2018 • ročník 6 • číslo 1 • strany 41-57 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Cílem příspěvku je poukázat na otřesené postavení dohody o srážkách ze mzdy a jiných příjmů, které tento instrument zažil v důsledku rekodifikace českého soukromého práva a pracovního práva, aniž by se právní úprava postavení dohody o srážkách ze mzdy v exekučním řízení věcně změnila. Autor argumentuje standardními metodami výkladu pro zachování výjimečnosti dohody o srážkách ze mzdy a jiných příjmů z hlediska exekučního práva v České republice.

Klíčová slova: Pracovní právo; soukromé právo; srážky ze mzdy; dohoda o srážkách ze mzdy; exekuční právo; exekutor; nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy; Česká republika.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2018/01/SEI-2018-01-Studies-Stefko-Martin.pdf

Bibliografická citácia

ŠTEFKO, M. Postavení dohody o srážkách ze mzdy a jiných příjmů v exekučním právu České republiky. Societas et iurisprudentia [online]. 2018, roč. 6, č. 1, s. 41-57 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2018-01/postaveni-dohody-o-srazkach-ze-mzdy-a-jinych-prijmu-v-exekucnim-pravu-ceske-republiky/.