Právo na azyl – kolektívny výkon individuálneho práva alebo kolektívne právo?

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2018-03
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 9. 2018
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 657 kB

Peter Vršanský

In: Societas et iurisprudentia • 2018 • ročník 6 • číslo 3 • strany 19-35 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Ochrana ľudských práv a právo na azyl. Nový vývoj v oblasti materiálnych prameňov medzinárodného práva – súčasná utečenecká a migračná kríza v Európe. Hromadné presídľovanie osôb do Európskej únie z ich pôvodnej vlasti. Úvahy de lege ferenda – od práva na azyl ako individuálneho ľudského práva ku právu na azyl ako kolektívnemu právu.

Kľúčové slová: Medzinárodné právo; európske právo; ochrana ľudských práv; právo na azyl; utečenci; Európska únia.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2018/03/SEI-2018-03-Studies-Vrsansky-Peter.pdf

Bibliografická citácia

VRŠANSKÝ, P. Právo na azyl – kolektívny výkon individuálneho práva alebo kolektívne právo?. Societas et iurisprudentia [online]. 2018, roč. 6, č. 3, s. 19-35 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2018-03/pravo-na-azyl-kolektivny-vykon-individualneho-prava-alebo-kolektivne-pravo/.