Concerning Certain Aspects of the Selection of Job Applicants Pursuant to Section 30 of the Labour Code

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2019-02
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: angličtina
  • Publikované: 30. 6. 2019
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 652 kB

Jakub Morávek

In: Societas et iurisprudentia • 2019 • ročník 7 • číslo 2 • strany 78-91 • ISSN 1339-5467

Abstract: The paper focuses primarily on concerning certain aspects of the selection of job applicants pursuant to the Section 30 of the Labour Code of the Czech Republic in the context of the General Data Protection Regulation. The author first discusses the selection and qualification criteria and subsequently deals also with the prohibition of discrimination and culpa in contrahendo in selecting of job applicants.

Key Words: Labour Law; Labour Code; Personal Data Protection; Selection of Job Applicants; the Czech Republic.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2019/02/SEI-2019-02-Studies-Moravek-Jakub.pdf

Bibliografická citácia

MORÁVEK, J. Concerning Certain Aspects of the Selection of Job Applicants Pursuant to Section 30 of the Labour Code. Societas et iurisprudentia [online]. 2019, roč. 7, č. 2, s. 78-91 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2019-02/concerning-certain-aspects-of-the-selection-of-job-applicants-pursuant-to-section-30-of-the-labour-code/.