Autonomie smluvní vůle na příkladu paušalizace příplatků v kolektivní smlouvě

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2019-03
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: čeština
  • Publikované: 30. 9. 2019
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 701 kB

Martin Štefko

In: Societas et iurisprudentia • 2019 • ročník 7 • číslo 3 • strany 49-63 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Paušalizace zákonných příplatků za práci přesčas, práci v sobotu či v neděli a práci v noci představuje pomyslný zkušební kámen autonomie smluvní vůle, jak je regulována v Zákoníku práce. Autor ve svém příspěvku zpochybňuje udržitelnost stávajícího řešení, kdy vedle nejasného jazykového znění Zákoníku práce mohou odborové organizace jednat k tíži třetího a nejsou se schopny bránit proti „černým pasažérům“.

Klíčová slova: Pracovní právo; Zákoník práce; odměna; zákonné příplatky; autonomie smluvní vůle; Česká republika.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2019/03/SEI-2019-03-Studies-Stefko-Martin.pdf

Bibliografická citácia

ŠTEFKO, M. Autonomie smluvní vůle na příkladu paušalizace příplatků v kolektivní smlouvě. Societas et iurisprudentia [online]. 2019, roč. 7, č. 3, s. 49-63 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2019-03/autonomie-smluvni-vule-na-prikladu-pausalizace-priplatku-v-kolektivni-smlouve/.